Jobs and Opportunities

Find our jobs and other opportunities

Marketing, Development and Communications Manager

Job title: Black History Wales (Black History Cymru 365) Marketing, Development and Communications Manager

Location: Office base Swansea, South Wales – job role covers All Wales

Contract fee: Based on F/T salary of £33,150

Application Deadline: 6 pm Friday 22 January 2021

Interviews w/c: 25 January 2021

Rheolwr Marchnata, Datblygu a Chyfathrebu

Teitl swydd: Rheolwr Marchnata, Datblygu a Chyfathrebu Hanes Pobl Dduon Cymru (Black History Cymru 365)

Lleoliad: Swyddfa yn Abertawe, De Cymru – mae’r swydd yn rôl Cymru Gyfan

Ffi’r Contract: £33,150

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 6yh dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Cynhelir cyfweliadau yr wythnos sy’n dechrau 25 Ionawr 2021

Photographer

Project Title: The Grand Memory: Past | Present | Future
Role: Documentary and/or Social Photographer
Freelance Contract for Services
Fee: £1,700

Deadline: 25 January 2021

Interview: 1 February 2021

Photography Assistant

Project Title: The Grand Memory: Past | Present | Future
Role: Photography Assistant
Position: Volunteer
Expenses: £240

Deadline: 25 January 2021

Interview: 1 February 2021

Ffotograffydd

Teitl y Prosiect: Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol

Rôl: Ffotograffydd Dogfennol a/neu Gymdeithasol

Cytundeb Gwasanaethau Llawrydd

Ffi: £1,700

Cynorthwyydd Ffotograffiaeth

Teitl y Prosiect: Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol

Rôl: Cynorthwyydd Ffotograffiaeth

Statws: Gwirfoddolwr

Costau: £240

Graphic Designer

Project Title: The Grand Memory: Past | Present | Future
Role: Graphic Designer
Freelance Contract for Services
Fee: £500

Deadline: 25 January 2021

Interview: 1 February 2021

Project Assistant

Project Title: The Grand Memory: Past | Present | Future
Role: Project Assistant
Position: Volunteer
Expenses: £240

Deadline: 25 January 2021

Interview: 1 February 2021

Dylunydd Graffeg

Teitl y Prosiect: Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol

Rôl: Dylunydd Graffeg

Cytundeb Gwasanaethau Llawrydd 

Ffi: £500

Cynorthwyydd Prosiect

Teitl y Prosiect: Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol

Rôl: Cynorthwyydd Prosiect

Statws: Gwirfoddolwr

Costau: £240

Development Manager, South & West Wales (Full Time)


Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru (Llawn Amser)

Salary: £27K-£30K
Deadline: 25 January 2021
Interview: 8 -10 February 2021

Project Assistant

Project Title: The Grand Memory: Past | Present | Future
Role: Project Assistant
Position: Volunteer
Expenses: £240

Deadline: 25 January 2021

Interview: 1 February 2021