Jobs and Opportunities

Find our jobs and other opportunities

Cynorthwyydd Prosiect

Teitl y Prosiect: Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol

Rôl: Cynorthwyydd Prosiect

Statws: Gwirfoddolwr

Costau: £240

Disgrifiad o’r Prosiect:

Mae gan Race Council Cymru gyfle newydd cyffrous i gynorthwyydd prosiect gymryd rhan yn y prosiect Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol.

Nod prosiect Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol, a noddir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, yw canfod a chofnodi atgofion pobl am yr hyn mae adeilad y Grand yn ei olygu iddyn nhw, p’un a ydynt wedi byw yn Abertawe, wedi ymfudo i’r ardal, neu wedi gweithio yn yr adeilad. Mae’r prosiect yn adrodd eu straeon gan ddefnyddio ffotograffau a chyfweliadau sy’n dangos sut mae’r adeilad wedi esblygu ar hyd y blynyddoedd i gyrraedd ei ffurf bresennol a sut mae wedi cipio calonnau cymaint o bobl.

Canlyniad terfynol y prosiect fydd arddangosfa o’r enw Atgofion y Grand: Gorffennol | Presennol | Dyfodol, i’w chynnal yn y Grand. Rydym yn chwilio am gynorthwyydd prosiect a fydd yn gweithio’n agos gyda rheolwr y prosiect i gynnal yr arddangosfa.

Mae’r rôl wirfoddol hon yn gyfle i chi ddatblygu portffolio o waith proffesiynol a chymryd rhan mewn prosiect byw. Bydd y prosiect hwn yn eich datblygu’n broffesiynol yn ogystal ag yn greadigol. Bydd yn gyfle hefyd ichi ddatblygu eich sgiliau rheoli prosiect a threfnu amser.

Cyfrifoldebau:

 • Gweithio’n agos gyda rheolwr y prosiect i gyflawni amcanion y prosiect
 • Trefnu amserlen y sesiynau ffotograffiaeth
 • Trawsgrifio a golygu cyfweliadau
 • Bod yn bresennol yn y sesiynau ffotograffiaeth
 • Bod yn bwynt cyswllt i’r cyfranogwyr ac i fudiadau eraill
 • Cyfrifol am ddyletswyddau gweinyddol
 • Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a digwyddiadau sy’n ymwneud â’r prosiect
 • Rheoli’r cyfryngau cymdeithasol

Sgiliau:

 • Ysgogiad a chymhelliant i ddysgu
 • Sgiliau rhyngbersonol a chydweithio rhagorol
 • Dibynadwy, ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu da
 • Sgiliau trefniadol a rheoli amser rhagorol
 • Gallu gweithio i derfynau amser tynn

Os oes gennych ddiddordeb:

Anfonwch eich portffolio a CV mewn ebost at [email protected]

Byddwn wedyn yn eich gwahodd i gyfweliad lle gallwch drafod eich gwaith mewn mwy o fanylder a gallwn amlinellu’r rôl a’r cyfleoedd.