Development Manager, South & West Wales (Full Time) / Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru (Llawn Amser)

Development Manager, South & West Wales (Full Time)

South East Wales

Salary – £27K-£30K

A&B Cymru is seeking an experienced arts manager to deliver a range of services across South & West Wales.

The role requires efficiency, initiative, team work, self-motivation and the ability to inspire confidence and credibility in both business and arts managers.

Due to the current restrictions resulting from the COVID-19 pandemic, the successful candidate will initially work full-time from home.  Later in 2021, the post holder may be asked to work from the Cardiff Office, on a part-time or full-time basis.

For further details and an application pack please click here or e-mail [email protected]

Closing date for applications: 12pm, 1 February 2021

Interview date: 8-10 February 2021  

Arts & Business Cymru strives to be an equal opportunities employer.

Closing date for applications: Monday 1 February 2021

View all jobs

 


Rheolwr Datblygu, De a Gorllewin Cymru (Llawn Amser)

De Ddwyrain Cymru

Cyflog – £27K-£30K

Mae C&B Cymru yn chwilio am reolwr celfyddydol profiadol i ddarparu ystod o wasanaethau ledled De a Gorllewin Cymru.

Mae’r rôl yn gofyn am effeithlonrwydd, blaengaredd, gwaith tîm, hunan-gymhelliant a’r gallu i ysbrydoli hyder a hygrededd yn rheolwyr busnes a’r celfyddydau.

Oherwydd y cyfyngiadau cyfredol sy’n deillio o’r pandemig COVID-19, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n llawn amser o gartref i ddechrau. Yn ddiweddarach yn 2021, gellir gofyn i ddeiliad y swydd weithio o Swyddfa Caerdydd, yn rhan amser neu’n llawn amser.

Am fanylion pellach a phecyn ymgeisio, cliciwch yma os gwelwch yn dda neu anfonwch e-bost i [email protected]

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12pm, 1 Chwefror 2021

Dyddiad y cyfweliad: 8-10 Chwefror 2021

Mae Celfyddydau & Busnes Cymru yn ymdrechu i fod yn gyflogwr cyfle cyfartal

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: Dydd Llun 1 Chwefror 2021

Gwelwch yr holl swyddi