Black History Month WalesCome along everyone – join us for tomorrow’s Music Extravaganza on the Glanfa Stage!!!!

https://www.facebook.com/WalesMillenniumCentre/videos/10154628149499347/

Come along everyone – join us for tomorrow’s Music Extravaganza on the Glanfa Stage!!!!

Black History Month 2016 has celebrated the contributions made by young people from African and African Caribbean heritage, living in Wales between the ages of 13yrs – 30yrs. ‘Young. Gifted. Black’ focused on the African Diaspora to local, national and world history and culture. Join us again tomorrow (12:00-17:30) for the closing celebration which will include live music from the very best upcoming talent and fun-filled family activities.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon 2016 wedi dathlu cyfraniadau a wneir gan bobl ifanc rhwng 13 a 30 oed o dreftadaeth Affricanaidd ac Affricanaidd Caribïaidd sy’n byw yng Nghymru. Roeddem yn ddathlu cyfraniadau’r Diaspora Affricanaidd i ddiwylliant a hanes lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, wrth ddathlu’r thema ‘Ifanc. Dawnus. Du’. Ymunwch â ni yfory (12:00-17:30) am gerddoriaeth fyw gan dalent newydd a gweithdai teuluol llawn hwyl.