Jobs and Opportunities

Find our jobs and other opportunities

Marketing, Development and Communications Manager

 • Location Flexible online: All Wales remit
 • Contract Fee: Pro rata based on F/T salary of £33,150
 • Duration of role and hours: Fixed-term freelance contract, based on an average of 30 hours per week. Initial 6 months contract to start asap.
 • DBS check: Yes

CLOSING DATE:
Friday 28 May 2021, 5pm

Rheolwr Marchnata, Datblygu a Chyfathrebu

 • Lleoliad: Hyblyg ar-lein – Mae’r gwaith yn cwmpasu Cymru gyfan
 • Ffi’r Cytundeb: Pro rata ar sail cyflog llawn-amser o £33,150
 • Cyfnod ac oriau’r swydd: Cytundeb llawrydd tymor byr, wedi’i seilio ar gyfartaledd o 30 awr
  yr wythnos. Cytundeb 6 mis i ddechrau.
 • A oes angen gwiriad DBS?: Oes

DYDDIAD CAU:
5pm dydd Gwener 28 Mai 2021

 

GRAND Multicultural HUB | Production Manager

 • Location: SA1, Swansea
 • Salary: £33,150
 • Duration of role and hours: Full time /initial 3 months contract for services
 • Start Date: Start Date asap
 • DBS check requirement: Yes

CLOSING DATE:
Friday 28 May 2021, 5pm

GRAND Multicultural HUB | Rheolwr Cynhyrchu

 • Lleoliad: SA1, Abertawe
 • Cyflog: £33,150
 • Cyfnod ac oriau’r swydd: Llawn-amser/cytundeb gwasanaethau 3 mis yn y lle cyntaf
 • Dyddiad dechrau: Dyddiad dechrau asap
 • A oes angen gwiriad DBS?: Oes

DYDDIAD CAU:
5pm dydd Gwener 28 Mai 2021